Февраль 2019

Литература

Brayan_Uord_-_Vnutrennee_ustroystvo_Linux_2016.pdf Uilyam_Shotts_-_Komandnaya_stroka_Linux_Polnoe_rukovodstvo_2017